Demokrati för Iran

Friday, August 25, 2006


Alf Svensson och Birgitta Ohlsson kritiserar moderaterna


Som borgerlig anhängare, utan bundenhet till något speciellt av de 3 borgerliga partierna (4 med centern), anser vi att kritik och påhopp partierna emellan bör undvikas innan valet då oenighet är till vänsterblockets fördel. Emellertid tycker vi att kritiken från Alf Persson, den fd Kd-partiledaren och Birgitta Ohlsson (fp) är rimlig. Moderaterna vill skära ner Sveriges bistånd med 25%.

Vår åsikt är följande:
Sverige är ett rikt land och ett av världens bästa länder att leva i. Sverige bör inte enbart tillvarata sina egna intressen utan även arbeta för en bättre värld ur demokratisynpunkt och miljösynpunkt. Vi anser att Sverige bör arbeta för att stödja demokratikämpar i Iran och för global demokratisering. Att den socialdemokratiska regeringen har ignorerat det Iranska folkets frihetssträvan för att få ekonomiska kontrakt från mullorna är inte att förglömma. Susann Nilsson på UD har tom gått så långt att hon påstår att mullorna är bättre än Shahen medan alla iranier menar att shahen var 1 miljon gånger bättre.. Emellertid vill vi Iranier i Sverige veta hur en borgerlig regering skulle ta ställning i Iranfrågan och det borgerliga parti som visar störst sympati med det Iranska folkets frihetssträvan kommer att få vår röst den 17e september.

Lite utdrag från artikeln:

"Det är dags att de borgerliga partiledarna tillsammans skapar biståndspolitisk trovärdighet och lovar att leva upp till enprocentsmålet."

"Förvisso har enskilda svenska storskaliga biståndssatsningar genom åren varit misslyckade. Kravlöst stöd till diktaturländer utan intresse för demokratiska reformer kan inte försvaras. Men att socialdemokratisk biståndspolitik stundom varit missriktad är inget argument för att sänka biståndet utan ett argument för att stödet reformeras med starkare fokus på demokrati."

"Själva biståndsnivån är viktig, bl.a för att stötta demokratikämpar i Vitryssland, Kuba eller Iran."

"Biståndet måste effektiviseras. Demokratisering ska vara ledstjärnan. Nolltolerans ska råda vad gäller korruption."

Länk till hela artikeln:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=567664&previousRenderType=2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home