Demokrati för Iran

Friday, August 04, 2006

Akbar är död och väst håller tyst

1999 skakades Iran av omfattande studentdemonstrationer mot den islamiska regimen som i 27 år har ockuperat Iran. Demonstrationerna spred sig snabbt till andra delar av Iran och var den största demonstrationen mot den islamiska regimen, efter att den kom till makten med omfattande stöd av USA och västvärlden.

Flera studenter mördades, hundratals skadades och tusentals arresterades. Ledarna för studentdemonstrationerna torterades och dömdes till döden. På grund av omfattande protester från den islamiska regimens opposition runt om i världen, tog regimen bort dödsstraffet från dessa, men gav dem långa fängelsedomar.

En av de studentledare som arresterades, var den iranska monarkisten och därmed Shahanhängaren, Akbar Mohammadi. Efter 7 år med tortyr och elände i islamiska republikens fängelse, mördades på söndagen Akbar Mohamamdi av den islamiska regimen. Akbar mördades i fängelset efter att ha misshandlats brutalt för att han ej ville ge upp sin hungerstrejk.

Vad som är värre än hans mord, är den tystnad som västens media och inte minst media i Sverige har visat. Denna nyhet har passerat västen och Sverige med bara en liten notis i några av tidningarna.

Det är en skam att se hur media väljer att bli islamiska regimens lakejer, och bara vifta bort Akbars brutala mord. Det faktum att han var en iransk monarkist har utan tvekan också med saken att göra. Väst måste förstå, att även om de gjorde sitt allra bästa för att svartmåla Shahen av Iran som en diktatur, så lyckades det inte, och 26 år efter Shahens död, lever han fortfarande i iraniernas hjärta som den landsfader han var.

Akbar var symbolen på resistans, frihet och monarki. Akbar har lämnat oss, men hans kärlek för Iran, dess folk, den iranska monarkin och frihet, vill alltid leva i varje iraniers hjärta.

Artikeln hämtad från Ardavan´s blog http://iranifokus.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home