Demokrati för Iran

Thursday, September 21, 2006

Debattinlägg på SVT om atomkonflikten

http://forum.svt.se/jive/svt/thread.jspa?messageID=119013𝃥

Hej
Jag är Iranier och driver tillsammans med några vänner en blog, http://befriairan.blogspot.com

Vill lämna korta och koncisa svar på moderators ursprungliga inlägg:

1.)Är Irans urananrikning ett hot mot den internationella freden och säkerheten?

-Tänk dig att en fanatisk diktatorisk regim som brutalt bryter mot de mänskliga rättigheterna och öppet uttrycker att de vill utplåna en annan stat får tillgång till vapen som kan döda miljontals människor i en enda explosion. Farligt eller ej, tämligen enkel fråga.

2.)Bör FN införa sanktioner mot Iran? Eller finns det andra sätt att få Iran att avsluta sin urananrikning?

-Lite mer komplicerat svar. Men först och främst; Vad är målsättningen? Är det att hindra ayatollorna från att få tillgång tillgång till kärnvapen? Antar att svaret är ja.
Okej, kan man genom förhandlingar med mullorna hindra att de skapar en atombomb? Det beror förstås vad man har för förtroende för regimen. Har regimen historiskt sett visat sig vara en pålitlig? Är det en regim som historiskt sett hållit sina löften? Är det en regim som visar respekt för mänskliga rättigheter? Är det en regim som stöder global fred eller en regim som stöder Hamas, hizbollah osv?

Det är i vår mening omöjligt att genom förhandlingar hindra att den islamiska regimen kommer åt atomvapen. De kommer trots eventuella "diplomatiska överenskommelser" att fortsätta sina atomambitioner i smyg, i underjorden, i hemlighet på samma sätt som de i 18 år höll atomprogrammet hemligt innan det avslöjades av USA. Dessutom; Regimen har en nära relation med Nordkorea och flera andra länder som kan tänkas sälja atomteknologi til landet.

Slutsats: Nej, det går inte lösa problemet genom förhandlingar. En så här opålitlig regim kommer ändå fortsätta sitt jobb, i hemlighet.


2: Bör FN införa sanktioner mot Iran?

-Ja, absolut. Riktade sanktioner såsom reseförbud för regimens medlemmar och frysta banktillgångar är en viktig signal till det Iranska folket att världen står på folkets, inte regimens sida.
Men sanktioner enbart räcker inte. Sanktioner måste kombineras med stöd till Iranska oppositionella och då framför allt regimkritisk media som sänder till Iran via satellit. Dessa kanaler är motorn som kan trigga protester i Iran.


3.) Militärt angrepp?
Svar nej. Ett militärt angrepp löser inte konflikten liksom fruklösa förhandlingar. Regimen har atomanläggningar spridda på så många olika ställen och i underjorden att det är omöjligt att slå ut alla med anfall. Ett angrepp kan förlänga tiden till att landet får atombomb med 2 år, inte mer.
Man får också tänka på att befolkningen i Iran är västvänlig och att ett militärt angrepp kommer skapa USA hat i ett land där befolkningen idag beundrar USA.

Lyckligtvis börjar allt fler som tidigare förespråkade anfall numera förespråka regimskifte vilket är ett betydligt smartare val. Regimskifte kan åstadkommas genom kombinationen av stöd till Iranska oppositionella, regimkritisk media, samt smarta sanktioner mot regimen. Den dag Iran får en demokratisk regering och folket kan åtnjuta samma frihet och demokratiska rättigheter som vi har här i Sverige, den dagen har Iran all rätt till civil kärnkraft. Den dag en ansvarfull regering styr landet finns inga skäl för omvärlden att oroa sig.


Tillägg:

Tyvärr har USA stora problem med att finna de riktiga Iranska oppositionella. Trots att den iranska oppositionen och det iranska folket står enat med ett enda gemensamt mål: Att efter den islamiska republikens störtande genomföra en referendum där folket väljer statsskick (monarki eller republik). Iranier är enade, och då talar vi om patrioter som verkligen vill se ett fritt Iran.

Det finns dock väldigt väldigt många falska regimagenter från den islamiska republiken som låtsar sig tillhöra oppositionen som har betalt med höga löner för att vilseleda omvärlden och det är mycket med hjälp av dessa som omvärlden i 27 år begått misstag i och inte lyckats finna den riktiga oppositionen. Dessa regimagenter finns överallt, i Sverige, i Frankrike, i hela EU, i Kina och Ryssland men ffa i USA. Finns det någon svensk politiker mån tro som blivit uppringd av den iranska ambassaden så fort de uttryckt stöd till det iranska folket? Jag vet personligen svenska politiker som talat om att varje gång de gör något till stöd för Iranska folket så ringer det någon från antingen iranska ambassaden eller nån annan och motsätter sig förslaget.

Dessa är regimagenter som har betalt för att just i dessa situationer agera. Att få ett persiskt pass tar månader, det är inte medborgerliga rättigheter som den Iranska ambassaden i stockholm eller Frankrike är till för, det är spionage, det är bl.a. den terror och mord på oppositionella som vi hade ett årtionde tillbaka i Sverige och långt fler i Frankrike där bl.a. Bakhtiyar och en släkting till shahen mördades av den blodiga islamiska republiken.

I USA är regimens agenter allra flest. Några välkända sådana är Akbar Ganji, Shirin Ebadi, Khatami, Hossein Khomeini, Sazegara, Abbas Milani, Hooshang Amirahmadi och många många fler. Lönerna är tydligen höga för att sälja ut sitt land. Dessa agenter har i åtskilliga år vilselett Bushadministrationen. De har infiltrerat i radio farda som numera benämns radio khatami bland Iranier, en radio sponsrad av den amerikanska regeringen som rakt stöder Khatamis gäng med ovanstående personer.
Akbar Ganji är ett lysande exempel på en regimagent som å ena sidan säger att den islamiska regimen begår brott mot mänskliga rättigheter, något som hela världen redan vet men snubben tillägger också att USA inte skall stödja Iranska oppositionen financiellt. Stöd inte den Iranska oppositionen är Akbar Ganji´s huvudbudskap. De fina orden som medföljer i hans tal är för att vilseleda och för att inte avslöjas. För vem skulle tro honom om han bokstavligen stödde regimen och enbart påstod att man inte skall stödja oppositionen? Men han kritiserar regimen lite lätt med sådant som vi alla vet för att därefter föra fram sitt huvudbudskap som är att inte stödja oppositionen och att USA skall föra direkta samtal med Tehran.

Det finns även förrädare i USA som Michael Ledeen som ger stöd åt separatiskgrupper som vill separera Azerbadjan och Kurdistan från Iran. Vi saknar ord för att bemöta dessa förrädiska utlänningar som vill splittra och separera Iran.

Under valkampanjen förde vi samtal med flera svenska politiker om deras syn på Iran. En återkommande fråga när vi talade om Iranska oppositionen var om vi syftade på Mujahedin. Svaret är ett definitivt nej. Mujahedin är en terroristorganisation vars ideologi är en mix av islam och kommunism. Mujahedin hade ett nära samarbete med Khomeini i början av revolutionen 1979 och har inget stöd bland det iranska folket. Mindre än 2% av Iranierna skulle rösta på dem i en öppen referendum medan kanske 70% skulle önska en parlamentarisk monarki och 28% en sekulär republik. Vi fick då frågan varför svenska politiker så ofta blir kontaktade från Mujahedins medlemmar. Anledningen är den att Mujahedin har mycket pengar. De hade ett nära samarbete med Saddam Hussein och fick miljoner i stöd från Saddam. Med pengarna har de anställt personer vars uppgift är att göra reklam för partiet. Här är en video från ett möte mellan Saddam och Masoud Rajavi, ledaren för Mujahedin.
http://tahavol.free.fr/SF/rajavi.wmv


Vi uppmanar svenska politiker som vill hjälpa befrielsen av Iran att skita i allt och alla skumma människor och ta kontakt direkt med Reza Pahlavi´s kontor i USA och försöka organisera möte med honom. Reza Pahlavi är son till shahen och är pålitlig. Han är inte en agent av den islamiska republiken och har i 27 år kämpat för sitt lands frihet trots att hans fiender har gjort allt för att begränsa hans roll. Sorgligt nog verkar George Bush inte ha hållit något möte med honom under sina 5 år vid makten trots att de båda bor i samma stad och det förklarar kalabaliken som råder i den amerikanska utrikespolitiken som gör U svängar från ena vecka till andra. Reza Pahlavi är den bästa som Iran har, den pålitligaste och ärligaste. Är du svensk politiker som vill hjälpa Iran, tag kontakt med honom och försök stämma en träff.

1 Comments:

At 1:43 AM, Anonymous Anonymous said...

reza pahlavi är en fjolla
han representerar inte iranska folket. iranska folket känner honom som den unge prinsen som lever bra i usa med pengar som hans far stulit.
shirin ebadi kämpar för kvinnornas rättighet och hon gör mycket mer än de som är usas slavar
vill ni göra något gott för iran sluta och uppföra er som slavar

 

Post a Comment

<< Home