Demokrati för Iran

Monday, September 04, 2006

Angående språkval

Vilket ordval man väljer beror givetvis på vilket forum man talar i. Detta är vår egen blogg och där vi utnyttjar det fria ordet. Vi har även en rad aktiviteter förutom bloggen såsom brev och telefonsamtal direkt till dem vi kritiserar och använder vi givetvis ett annat tonläge, politiskt korrekt språk. Arga ord på denna blog skall tolkas som vår ilska över dem som sviker det Iranska folket och ignorerar de dagliga brott som sker mot de mänskliga rättigheterna, inte som vårt generella språkval.

Med Vänliga hälsningar
BefriaIran

0 Comments:

Post a Comment

<< Home