Demokrati för Iran

Friday, January 12, 2007

Ta inte Bush:s ord på allvar

Rubriken är inte vår egen, sorry. Vi fann den i en internationell artikel och tyckte den var lämplig att använda. Under gårdagen höll George W Bush sitt årliga tal till nationen. Såsom alla tidigare år nämnde han Iran. Det bör poängteras att Bush 2005 sade till Iranska folket "as you stand for your own liberty, America stands with you".
2006 sade han "The Iranians are taken hostage by a small clerical elite that denies basic liberties, sponsors terrorism, and pursues nuclear weapons".
Men hans ord att han vill se demokrati i Iran har inte varit förenlig med hans aktioner.

-2005, strax efter Ahmadinejads tillträdande pekade flera amerikaner som satt gisslan under ambassad dramat 1979 att Ahmadinejad var en av gisslantagarna. Amerikanska och internationella tidningar publicerade bilder på deras första sida där man klart och tydligt såg att det rörde sig om Ahmadinejad. Vita huset sade att de skulle granska uppgifterna varefter de tystade ner det hela.

-Sedan 2001 har USA kallat Iran "axis of evil" men samtidigt blundat för regimens felaktiga beteenden.

-Sedan 2003 har USA sagt att de stöder studentupproren och demokratisering av Iran. Men inte en enda dollar har fallit i oppositionens händer trots att både senaten och kongressen letts av republikanerna.

-I januari/februari 2006 annonserar Condolezza Rice att man skall ge 75 miljoner dollar till den Iranska oppositionen. Vad som framgår först senare är att stödet inte skall komma förrän 2007. Varför man ett helt år i förväg annonserar ut detta kan man fråga sig. Psykologisk krigsföring antagligen. Hade inte en stormakt som USA som spenderat 400 miljarder dollar i Irakkrigen så här långt inte råd att betala denna ynkliga summa redan 2006?

-Samma Condolezza Rice som inledde en psykologisk krigsföring i januari motsäger sig under juni ett resolutionsförslag från Senator Santorum som skulle ge Iranska oppositionen 100 miljoner dollar samt införa striktare sanktioner. Condolezza Rice ligger helt bakom misslyckandet av resolutionen genom ett nära samarbete med demokraternas "skitstövel" Joseph Biden. Santorums resolution godtogs i försvagad form under hösten.

-Juni 2006 erbjuder sig Condolezza Rice att personligen delta i diplomatiska samtal med den islamiska regimen. Erbjudandet står sig ända till september.

-I september 2006, strax efter att den 3 månader långa tidsfristen för stopp av urananrikning i utbyte mot generöst gåvopaket löpte ut, så valde USA istället för sanktioner att bjuda in Khatami till propagandaresa i USA. Kritiken blev så hård från de egna leden att Bush gick ut och sa att han personligen skrivit under Khatamis visum.

-Sedan 2003 har USA känt till hur Iran infiltrerar och hindrar freden i Irak. Ändå är det helt otroligt att man inte gjort någonting mer än enstaka verbala protester. Först nu 2007 så har USA i 2 omgångar gripit Iranier som legat bakom våldsamheterna. Dessförinnan har USA i princip blundat helt för vad regimen i Iran sysslat med i Irak.

Sammantaget har alltså Bush administrationen med Bush personligen i spetsen och hans utrikeminister starkt blundat för den islamiska republikens handlingar. Ord har sagt en sak, handlingarna en annan. Mot bakgrund av detta skall man enbart räkna de handlingar som USA utför, inte Bush:s eller fru Rice:s tomma ord.

Med detta sagt vill vi påminna om vår tidigare artikel i ämnet "2007, svårtippat händelsetrikt år". Vi tror konflikten mellan USA och Iran är allvarlig nu.

1 Comments:

At 5:51 AM, Anonymous Anonymous said...

Buy real data based registered and fake Passports, id cards, visas, driver's licenses, driving licences, resident permit cards, green cards, ssn, British National Insurance Number, degrees,certificates, diplomas and more..(newlifeidentity@outlook.com)

https://www.youtube.com/watch?v=Hl4M37yZMzg

https://www.youtube.com/watch?v=PH9G7OQBIrc&t=15s

-Do you need to change your nationality or identity?
-Do you need work papers to apply for a job?
-Do you want to travel and you don't have document?
-Do you need documents you can't have regarding your status/age?
-Do you want to emancipate from your parent?
-Do you want to buy things or go places you can't go without some
documents?
If YES, then you are in the right place at the right time. We are an independent group of specialized IT professionals and data based technicians who are specialized in the production of quality documents such as passports,driver's license, driving license, id cards, stamps,visas, diplomas of very high quality and other products for all countries: USA, Australia,UK, Belgium, Brazil, Canada,Italian, Finland, France, Germany, Israel, Mexico, Netherlands, South Africa, Spain, Switzerland and others.

 

Post a Comment

<< Home