Demokrati för Iran

Saturday, June 17, 2006

Censur på "friairanvanners" blog

"Friairanvanner" är en blog som drivs av Majed Safaee, en student som är medlem i LUF´s Irangrupp.
Vi i befriairan studentgrupp var tidiga med att föreslå samarbete med friairanvanner då vi tror att den iranska oppositionen behöver stå enad för att kunna krossa den islamiska republiken.

Emellertid har friairanvanner uppvisat en arrogant stil där man nekat till samarbete och varit flitiga med att censurera våra kommentarer i deras gästbok. Det är förstås oacceptabelt och skamligt att LUF´s Irangrupp är för censur och emot yttrandefrihet.

Vi kommer emellertid att fortsätta bevaka deras sida, även om vi tycker att de stundtals har otillräckliga kunskaper om Iransk politik.
Vi vill även meddela att befriairan är en oberoende oppositionsrörelse som till skillnad från friairanvanner inte är bundet till något parti och därmed har större handlingsfrihet. Vi tillvaratar naturligtvis enbart Iran´s och det Iranska folkets intressen och tiger inte för att accepteras av ett främmande lands parti.

Majed Safaee, tidigare medlem i MUF, och nu i LUF är dock välkommen att ansluta sig och samarbeta med befriairan studentgrupp ifall han i enlighet med oss tror på vikten av en enad opposition.

1 Comments:

At 4:22 PM, Blogger Ardavan Khoshnood said...

Hej, du ahr rätt att MUF har ett mycket bättre organiserat Irangrupp än LUF. I MUF tror man ej på ett diktaturisk republik som man gör i irangruppen i LUF/LS

 

Post a Comment

<< Home