Demokrati för Iran

Saturday, September 30, 2006

Senaten godkände resolutionen

Den amerikanska senaten godkände idag Senator Santorum´s resolution. Därmed kommer USA nu att införa sanktioner mot alla internationella företag som säljer material som kan användas för att producera massförstörelsevapen.
Dessutom kommer USA nu att ge ekonomiskt bistånd till TV och radio kanaler som sänder till Iran samt stödja oppositionella grupper.

Vi betraktar nyheten som en klar seger för den Iranska oppositionen även om frågetecknen givetvis är många. Vi får hoppas att de privatägda TV och radiokanalerna från Los Angeles äntligen får sitt efterlängtade stöd och att den amrikanska Iranpolitiken som i flera år saknat riktning nu blir inställd på vad alla Iranier drömmer om: Regime Change.

Tilläggas kan att denna resolution inte på något sätt är en förberedelse för krig vilket är ett alternativ som alltmer ställs åt sidan. Många tidigare förespråkare av militärt angrepp har nu bytt läger till regime change som det bästa sättet av lösa atomkrisen på. Ett krig är det sämsta alternativ som finns, det skapar USA-hat i Iran där befolkningen är USA-vänlig och löser inte problemet i slutändan. Därmed ligger alternativet långt ner på listan idag.

När det gäller de sk "förhandlingarna" så hoppas och tror vi att Larijanis möte med javier solana i nästa vecka blir det sista och att det blir resultatlöst så att FN följer efter med sanktioner.
Det mesta pekar på att mullorna inte kommer backa från sin anrikning vilket är glädjande.

Lösningen på atomkrisen är regimskifte, allt fler i USA har börjar inse det och vi kan bara hoppas att USA nu efter denna resolution aktivt stöder Iranska oppositionen och TV och radiokanalerna så att det Iranska folket på egen hand får kraft nog att störta mullornas diktatur.

Den modifierade versionen av Santoums förslag innehåller till skillnad från den förra inget belopp i miljoner dollar utan uppmanar presidenten att stödja demokratiska grupper. Den tidigare versionen hade 100 miljoner dollar som belopp. Hur detta skall tolkas är oklart, initialt tog vi detta som ett negativt tecken men numera funderar vi på att det kanske vara positivt också, dvs att det inte finns ett tak för hur stort stöd som kan betalas ut.

Vi är glada över att Mr Santorum´s resolution antogs men vi vågar inte fira. Eller som Göran Persson hade uttryckt det om han vore Iranier: Vi är glada men inte nöjda. Många frågetecken återstår och vi vill först se så att stödet når ut och det iranska folkets frihetskamp stärks.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home