Demokrati för Iran

Saturday, September 30, 2006

Senaten godkände resolutionen

Den amerikanska senaten godkände idag Senator Santorum´s resolution. Därmed kommer USA nu att införa sanktioner mot alla internationella företag som säljer material som kan användas för att producera massförstörelsevapen.
Dessutom kommer USA nu att ge ekonomiskt bistånd till TV och radio kanaler som sänder till Iran samt stödja oppositionella grupper.

Vi betraktar nyheten som en klar seger för den Iranska oppositionen även om frågetecknen givetvis är många. Vi får hoppas att de privatägda TV och radiokanalerna från Los Angeles äntligen får sitt efterlängtade stöd och att den amrikanska Iranpolitiken som i flera år saknat riktning nu blir inställd på vad alla Iranier drömmer om: Regime Change.

Tilläggas kan att denna resolution inte på något sätt är en förberedelse för krig vilket är ett alternativ som alltmer ställs åt sidan. Många tidigare förespråkare av militärt angrepp har nu bytt läger till regime change som det bästa sättet av lösa atomkrisen på. Ett krig är det sämsta alternativ som finns, det skapar USA-hat i Iran där befolkningen är USA-vänlig och löser inte problemet i slutändan. Därmed ligger alternativet långt ner på listan idag.

När det gäller de sk "förhandlingarna" så hoppas och tror vi att Larijanis möte med javier solana i nästa vecka blir det sista och att det blir resultatlöst så att FN följer efter med sanktioner.
Det mesta pekar på att mullorna inte kommer backa från sin anrikning vilket är glädjande.

Lösningen på atomkrisen är regimskifte, allt fler i USA har börjar inse det och vi kan bara hoppas att USA nu efter denna resolution aktivt stöder Iranska oppositionen och TV och radiokanalerna så att det Iranska folket på egen hand får kraft nog att störta mullornas diktatur.

Den modifierade versionen av Santoums förslag innehåller till skillnad från den förra inget belopp i miljoner dollar utan uppmanar presidenten att stödja demokratiska grupper. Den tidigare versionen hade 100 miljoner dollar som belopp. Hur detta skall tolkas är oklart, initialt tog vi detta som ett negativt tecken men numera funderar vi på att det kanske vara positivt också, dvs att det inte finns ett tak för hur stort stöd som kan betalas ut.

Vi är glada över att Mr Santorum´s resolution antogs men vi vågar inte fira. Eller som Göran Persson hade uttryckt det om han vore Iranier: Vi är glada men inte nöjda. Många frågetecken återstår och vi vill först se så att stödet når ut och det iranska folkets frihetskamp stärks.

Thursday, September 28, 2006

Kanske den här gången...

Kanske kan vi snart få igenom ett beslut i den amerikanska senaten som ger financiellt stöd till den Iranska oppositionen och påtvingar sanktioner. Kongressen har redan röstat för förslaget från Senator Santorum och senaten kommer rösta om det inom kort. Det är andra gången som denna resolution står inför omröstning. Förra gången så stoppades förslaget av idioten Condolezza Rice som fört Iran 4 månader närmare en atombomb. Det är en självklarhet att atomkonflikten inte kan lösas genom diplomati. Chansen är nu god att förslaget röstas igenom då Pentagon har ifrågasatt Condolezza Rice strategi allt mer och Reza Pahlavi har varit och talat inför senaten. Vi väntar med spänning och hoppas inom kort kunna fira en seger för den Iranska oppositionen. USA med alla sina strategiska misstag är trots allt Irans bästa hopp. EU är hopplöst, de ger inte upp sin diplomati förrän en atombomb exploderar mitt i Paris. Agera på egen hand USA och stöd regimkritiska Iranska medier och jobba för regim change.

House approves Iran Freedom Support Act

Wednesday, September 27, 2006

Hans Blix behöver uppsöka ögonläkare

FN är en organisation som sedan länge tappat all sin respekt bland frihetskämpande Iranier. En organisation som skall stå för fred och mänskliga rättigheter har snarare blivit en skämtorganisation som leds av en hycklare under namn Kofi Annan som skakat hand med varenda diktator i världen. En annan IQ-befriad man är Mohammad Al baradei som ännu tvivlar om regimens avsikt är att skapa atombomb eller inte. Det finns ännu en person i FN som borde skämmas och det är svensken Hans Blix som upprepade gånger hävdat att omvärlden bör fortsätta "förhandlingarna" och ge "säkerhetsgarantier" till den islamiska republiken, med andra ord menar Blix att man skall lägga ner allt snack om regime change och respektera den islamiska republiken som det Iranska folkets sanna företrädare.

Vi uppmanar Hans Blix att snarast uppsöka ögonläkare för akut operation för att därefter konsultera en öronläkare för insättning av hörapparat. Gubben tycks ju varken ha sett eller hört vad som händer i Iran avseende brott mot de mänskliga rättigheterna.
Vi rekommenderar Hans Blix att besöka nedanstående länk så fort han fått ögonen opererade för att se ett litet axplock av de grymheter som världens ondaste diktatur genomfört, en diktatur som blix menar att man skall ge "säkerhetsgarantier" till.

http://www.iraneman.net/IRIcontinued4.htm

.

Pentagon kritiserar Radio Farda och VOA

Läste en väldigt intressant artikel där Pentagon kritiserar Radio Farda och VOA för att inte vara tillräckligt effektiva och anser att de starkare regimkritiska satellit- TV kanalerna från Los Angeles bör stödjas istället. Kritiken grundar sig på en större studie som Pentagon utfört. Stort tack till Pentagon för synpunkterna.

Länk till artikeln:

Pentagon study claims U.S. broadcasts to Iran aren't tough enough

Monday, September 25, 2006

2 otroligt roliga videon

En oerhört rolig video på atomförhandlingarna. Notera särskilt slutet av videon när nordkoreas president dyker upp och frågar Ahmadinejad "wanna buy one from me"?
mms://media2.hosting.nob.nl/ftv/20050827


För våra Iranska läsare har vi ännu en läckerhet, en absolut måste se video:
http://video.google.com/videoplay?docid=-8455810381612628532&q=Ahmadinejad&hl=en

Thursday, September 21, 2006

Debattinlägg på SVT om atomkonflikten

http://forum.svt.se/jive/svt/thread.jspa?messageID=119013𝃥

Hej
Jag är Iranier och driver tillsammans med några vänner en blog, http://befriairan.blogspot.com

Vill lämna korta och koncisa svar på moderators ursprungliga inlägg:

1.)Är Irans urananrikning ett hot mot den internationella freden och säkerheten?

-Tänk dig att en fanatisk diktatorisk regim som brutalt bryter mot de mänskliga rättigheterna och öppet uttrycker att de vill utplåna en annan stat får tillgång till vapen som kan döda miljontals människor i en enda explosion. Farligt eller ej, tämligen enkel fråga.

2.)Bör FN införa sanktioner mot Iran? Eller finns det andra sätt att få Iran att avsluta sin urananrikning?

-Lite mer komplicerat svar. Men först och främst; Vad är målsättningen? Är det att hindra ayatollorna från att få tillgång tillgång till kärnvapen? Antar att svaret är ja.
Okej, kan man genom förhandlingar med mullorna hindra att de skapar en atombomb? Det beror förstås vad man har för förtroende för regimen. Har regimen historiskt sett visat sig vara en pålitlig? Är det en regim som historiskt sett hållit sina löften? Är det en regim som visar respekt för mänskliga rättigheter? Är det en regim som stöder global fred eller en regim som stöder Hamas, hizbollah osv?

Det är i vår mening omöjligt att genom förhandlingar hindra att den islamiska regimen kommer åt atomvapen. De kommer trots eventuella "diplomatiska överenskommelser" att fortsätta sina atomambitioner i smyg, i underjorden, i hemlighet på samma sätt som de i 18 år höll atomprogrammet hemligt innan det avslöjades av USA. Dessutom; Regimen har en nära relation med Nordkorea och flera andra länder som kan tänkas sälja atomteknologi til landet.

Slutsats: Nej, det går inte lösa problemet genom förhandlingar. En så här opålitlig regim kommer ändå fortsätta sitt jobb, i hemlighet.


2: Bör FN införa sanktioner mot Iran?

-Ja, absolut. Riktade sanktioner såsom reseförbud för regimens medlemmar och frysta banktillgångar är en viktig signal till det Iranska folket att världen står på folkets, inte regimens sida.
Men sanktioner enbart räcker inte. Sanktioner måste kombineras med stöd till Iranska oppositionella och då framför allt regimkritisk media som sänder till Iran via satellit. Dessa kanaler är motorn som kan trigga protester i Iran.


3.) Militärt angrepp?
Svar nej. Ett militärt angrepp löser inte konflikten liksom fruklösa förhandlingar. Regimen har atomanläggningar spridda på så många olika ställen och i underjorden att det är omöjligt att slå ut alla med anfall. Ett angrepp kan förlänga tiden till att landet får atombomb med 2 år, inte mer.
Man får också tänka på att befolkningen i Iran är västvänlig och att ett militärt angrepp kommer skapa USA hat i ett land där befolkningen idag beundrar USA.

Lyckligtvis börjar allt fler som tidigare förespråkade anfall numera förespråka regimskifte vilket är ett betydligt smartare val. Regimskifte kan åstadkommas genom kombinationen av stöd till Iranska oppositionella, regimkritisk media, samt smarta sanktioner mot regimen. Den dag Iran får en demokratisk regering och folket kan åtnjuta samma frihet och demokratiska rättigheter som vi har här i Sverige, den dagen har Iran all rätt till civil kärnkraft. Den dag en ansvarfull regering styr landet finns inga skäl för omvärlden att oroa sig.


Tillägg:

Tyvärr har USA stora problem med att finna de riktiga Iranska oppositionella. Trots att den iranska oppositionen och det iranska folket står enat med ett enda gemensamt mål: Att efter den islamiska republikens störtande genomföra en referendum där folket väljer statsskick (monarki eller republik). Iranier är enade, och då talar vi om patrioter som verkligen vill se ett fritt Iran.

Det finns dock väldigt väldigt många falska regimagenter från den islamiska republiken som låtsar sig tillhöra oppositionen som har betalt med höga löner för att vilseleda omvärlden och det är mycket med hjälp av dessa som omvärlden i 27 år begått misstag i och inte lyckats finna den riktiga oppositionen. Dessa regimagenter finns överallt, i Sverige, i Frankrike, i hela EU, i Kina och Ryssland men ffa i USA. Finns det någon svensk politiker mån tro som blivit uppringd av den iranska ambassaden så fort de uttryckt stöd till det iranska folket? Jag vet personligen svenska politiker som talat om att varje gång de gör något till stöd för Iranska folket så ringer det någon från antingen iranska ambassaden eller nån annan och motsätter sig förslaget.

Dessa är regimagenter som har betalt för att just i dessa situationer agera. Att få ett persiskt pass tar månader, det är inte medborgerliga rättigheter som den Iranska ambassaden i stockholm eller Frankrike är till för, det är spionage, det är bl.a. den terror och mord på oppositionella som vi hade ett årtionde tillbaka i Sverige och långt fler i Frankrike där bl.a. Bakhtiyar och en släkting till shahen mördades av den blodiga islamiska republiken.

I USA är regimens agenter allra flest. Några välkända sådana är Akbar Ganji, Shirin Ebadi, Khatami, Hossein Khomeini, Sazegara, Abbas Milani, Hooshang Amirahmadi och många många fler. Lönerna är tydligen höga för att sälja ut sitt land. Dessa agenter har i åtskilliga år vilselett Bushadministrationen. De har infiltrerat i radio farda som numera benämns radio khatami bland Iranier, en radio sponsrad av den amerikanska regeringen som rakt stöder Khatamis gäng med ovanstående personer.
Akbar Ganji är ett lysande exempel på en regimagent som å ena sidan säger att den islamiska regimen begår brott mot mänskliga rättigheter, något som hela världen redan vet men snubben tillägger också att USA inte skall stödja Iranska oppositionen financiellt. Stöd inte den Iranska oppositionen är Akbar Ganji´s huvudbudskap. De fina orden som medföljer i hans tal är för att vilseleda och för att inte avslöjas. För vem skulle tro honom om han bokstavligen stödde regimen och enbart påstod att man inte skall stödja oppositionen? Men han kritiserar regimen lite lätt med sådant som vi alla vet för att därefter föra fram sitt huvudbudskap som är att inte stödja oppositionen och att USA skall föra direkta samtal med Tehran.

Det finns även förrädare i USA som Michael Ledeen som ger stöd åt separatiskgrupper som vill separera Azerbadjan och Kurdistan från Iran. Vi saknar ord för att bemöta dessa förrädiska utlänningar som vill splittra och separera Iran.

Under valkampanjen förde vi samtal med flera svenska politiker om deras syn på Iran. En återkommande fråga när vi talade om Iranska oppositionen var om vi syftade på Mujahedin. Svaret är ett definitivt nej. Mujahedin är en terroristorganisation vars ideologi är en mix av islam och kommunism. Mujahedin hade ett nära samarbete med Khomeini i början av revolutionen 1979 och har inget stöd bland det iranska folket. Mindre än 2% av Iranierna skulle rösta på dem i en öppen referendum medan kanske 70% skulle önska en parlamentarisk monarki och 28% en sekulär republik. Vi fick då frågan varför svenska politiker så ofta blir kontaktade från Mujahedins medlemmar. Anledningen är den att Mujahedin har mycket pengar. De hade ett nära samarbete med Saddam Hussein och fick miljoner i stöd från Saddam. Med pengarna har de anställt personer vars uppgift är att göra reklam för partiet. Här är en video från ett möte mellan Saddam och Masoud Rajavi, ledaren för Mujahedin.
http://tahavol.free.fr/SF/rajavi.wmv


Vi uppmanar svenska politiker som vill hjälpa befrielsen av Iran att skita i allt och alla skumma människor och ta kontakt direkt med Reza Pahlavi´s kontor i USA och försöka organisera möte med honom. Reza Pahlavi är son till shahen och är pålitlig. Han är inte en agent av den islamiska republiken och har i 27 år kämpat för sitt lands frihet trots att hans fiender har gjort allt för att begränsa hans roll. Sorgligt nog verkar George Bush inte ha hållit något möte med honom under sina 5 år vid makten trots att de båda bor i samma stad och det förklarar kalabaliken som råder i den amerikanska utrikespolitiken som gör U svängar från ena vecka till andra. Reza Pahlavi är den bästa som Iran har, den pålitligaste och ärligaste. Är du svensk politiker som vill hjälpa Iran, tag kontakt med honom och försök stämma en träff.

Monday, September 18, 2006

Äntligen...

Idag regimskifte i Sverige. Imorgon regimskifte i Iran.
Äntligen kom befrielsen av Sverige. I 12 år har vi haft en regering som inte ville se möjligheter men som var mästare på stopplagar och begränsningar.
Men nu har det hänt, alliansen har vunnit.

Att vi nu kommer få ett betydligt rättvisare Sverige råder det inget tvivel om. Det blir bättre ur nästan alla avseenden så några detaljer behöver vi knappast gå in på. För första gången vågar man säga att man är höger. En artist på SVT´s valvaka uttryckte det väldigt bra; I 12 år har det inom artistens värld varit en tabu att säga att man är höger, nu kommer en ny tid då man kan uttrycka sin ideologi även om den inte är vänster. En seger för demokratin helt enkelt.

Vi tror även att vår nya alliansregering kommer visa större sympati med det Iranska folkets frihetskamp, men vi ser i dagsläget ingen anledning att förklara våra argument för iranier som är av den motsatta åsikten.

Thursday, September 14, 2006

Vi röstar borgerligt

Vår tro är att vi med en borgerlig regering får ett betydligt rättvisare och bättre Sverige än vi hittills haft med lägre arbetslöshet, bättre integration, mindre diskriminering, nya möjligheter öppnas och moderna ideer utvecklas i samhället.

Vi skrev tidigare att vi kommer rösta på det borgerliga parti som kämpar mest för regimskifte i Iran. Därmed kommer våra röster till riksdagsvalet gå till Folkpartiet. Vi har läst igenom deras program för demokratisering av Iran och har förstås många åsiktsskillnader, bl.a anser vi att atomkonflikten skall lösas med regimskifte, inte med diplomati vilket visat sig meningslöst. Därtill kommer en mindre betydelsefull fråga om statsskick där några av de folkpartister som står bakom Iranpolitiken, tyvärr är motståndare av shahen. Men i sin helhet ser vi det som mycket positivt att ett svenskt parti engagerar sig för demokrati i Iran och därför faller våra röster till riksdagen på Folkpartiet. Beträffande kommunal och regionalval går det även bra att rösta på annat borgerligt parti.

Vi får dock inte glömma Sverige som vi ju lever i, kommer att förbättras avsevärt av en borgerlig regering. En borgerlig regering är bra för demokratiseringen av Iran men är ffa en jätteseger för Sverige och oss som bor här.
Heja alliansen.

Monday, September 11, 2006

En lång kravlista...

Hahahahaha. Där fick ni allt som ni teg. Ayatollah Jaques Chirac, Merkel, Blair, Rice, och kaviar Solana. Ali Larijani meddelade förvisso att de kan tänkas stoppa urananrikningen i 2 månader men har en lång lång kravlista för detta. Det skall faktiskt bli spännande att se hur detta slutar. Hur länge orkar EU hålla på egentligen? Varför är det så himla svårt för EU att införa sanktioner? Det blir intressant att se hur hur mycket EU-3 och fru ris är beredda att böja ryggen och sätta sig på huk för mullornas erbjudande. Tänker de acceptera hela kravlistan? Det blir inte lätt... Nä men ärligt talat så leker mullorna med västs tålamod. Den som böjer sig är EU-3 och USA, inte Islamiska republiken.
Det är kanske läge för USA att gå sin egen väg och skita i EU (Egoistiska unionen). Men i USA finns flera regimagenter som Khatami, Akbar Ganji, Shirin Ebadi, Abbas Milani och många till som uppmanar USA att gå EU-3´s väg.

Ner på knä Chirac, Blair och Merkel. Sätt er ner på golvet och se snälla ut. Lycka till med diplomatin. Den som böjer ryggen är ni, bara så ni vet, er motpart garvar åt er och tycker ni är rena idioterna.


Eu3 ayatollornas bästa vänner.

Man mår uppriktigt talat illa av att se hur EU-länderna vill gosa med mullornas regim. Fruktansvärt illa. När nu USA vill ha sanktioner så vill fortfarande EU ha diplomati, kaviar Solana har hela helgen snackat med sin bästis Ali Larijani som sagt att Iran kanske kan tänka sig stoppa urananrikningen i 2 mån. Kanske. Ännu en gång vill mullorna vinna tid.

Från USA´s håll fortsätter inkompetensen att skina. George Bush meddelade häromdagen att han själv givit ayatolllah Khatami rätt till visum. Omkring 1000 Iranier demonstrerade i torsdags utanför Kathedral kyrkan i Washington där den leende mullan höll tal och 200-300 demonstrerade utanför Harvard universitetet igår. Utländska medier är så fräcka att de antingen inte säger något alls om demonstrationen där 1000 Iranier ropade "No diplomacy, No War, Only Regime Change" eller så ljuger de att bara 200 personer deltog, allt i ett försök att få den iranska oppositionen att framstå som liten.

EU bär det tyngsta ansvaret för att mullornas regim har överlevt i 27 år. EU har varit regimens bästa vänner. Något som kaviar solana ännu en gång bevisat, stödd av Jaques Chirac, Tony Blair och Angela Merkel.

Monday, September 04, 2006

EU-3 ayatollornas bästa vänner

Angående språkval

Vilket ordval man väljer beror givetvis på vilket forum man talar i. Detta är vår egen blogg och där vi utnyttjar det fria ordet. Vi har även en rad aktiviteter förutom bloggen såsom brev och telefonsamtal direkt till dem vi kritiserar och använder vi givetvis ett annat tonläge, politiskt korrekt språk. Arga ord på denna blog skall tolkas som vår ilska över dem som sviker det Iranska folket och ignorerar de dagliga brott som sker mot de mänskliga rättigheterna, inte som vårt generella språkval.

Med Vänliga hälsningar
BefriaIran

Saturday, September 02, 2006

EU sätter sig ner på knä

EU bugar sig, sätter sig ner på sina knän, ber Khamenei och Ahmadinejad: Snälla rara, kan ni inte vara så snälla och avbryta anrikningen? Vi ger er 2 veckor till...

Å andra sidan åker Khatami till USA och förhandlar med svinen Carter och Condolezza Rice.

Det är verkligen mörka tider för oss Iranier. Världen bugar och bockar sig för ayatollorna. Ner på knä EU, är det enda vi kan tillägga, och ner på knä, Rice och Carter.

För att redan nu se de förhandlingar som kommer äga rum nästa vecka, se denna jätteroliga cartoon film. http://www.current.tv/pods/supernews/PD03720

Rice säger: Mr Ahmadinejad, please stop your Uranium enrichment so that we don´t have to impose sanctions on you. Presidenten svarar: "Oh, I am so scared!!!" Väldigt rolig film i dessa märkliga tider och märkliga förhandlingar med EU och USA på knän bugandes för deal or no deal.

En måste se film:
http://www.current.tv/pods/supernews/PD03720

Friday, September 01, 2006

Mördaren Khatami i USABefriaIran har skickat egna protestbrev och fördömt såväl Condoleza Rice, Bush administrationen som ayatollah Jimmy Carter.

Vi kommer noggrant bevaka och följa händelseutvecklingen av mördarens resa i USA. Vi är övertygade om att exiliranier i USA inte lär låta ayatollah Khatami passera utan att mötas av väldiga protester. Besöket har även väckt en våg av protester gentemot Bush administrationen och då i synnerhet utrikesdepartementet.

Du kan följa de senaste händelserna här http://activistchat.com/phpBB2/viewtopic.php?t=8234